Navigation

Programmes

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Mačva District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIć”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Kolubara District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

MAŠINSKA ŠKOLA „PANČEVO”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
MAŠINSKA ŠKOLA „PANČEVO”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pčinja District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNOART BEOGRAD – ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
TEHNOART BEOGRAD – ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA „IVAN SARIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
North Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „IVAN SARIć”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
West Bačka District
Serbian
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Central Banat District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

MAŠINSKO-SAOBRAćAJNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Moravica District
Serbian
MAŠINSKO-SAOBRAćAJNA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pomoravlje District
Serbian
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA „PROTA STEVAN DIMITRIJEVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „PROTA STEVAN DIMITRIJEVIć”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA „PREŠEVO”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pčinja District
Albanian
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA „PREŠEVO”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
Srem District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

Secondary - Artistic secondary education
Srem District
Serbian
SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

MAŠINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
MAŠINSKA ŠKOLA