Навигација

Еразмус Мундус мреже - мобилност

У оквиру Еразмус Мундуса, програма Европске уније из области образовања који је претходио програму Еразмус+, формирана су партнерства, тзв. мреже за размену, које омогућавају размену студената на свим нивоима студија (основне, мастер, докторске, постдокторске) и наставног и административног особља између универзитета програмских земаља и универзитета из земаља Западног Балкана. Оне омогућавају двосмерну размену студената на институцијама које чине дату мрежу – одабрани студенти са универзитета земаља Западног Балкана одлазе на универзитете из земаља Европске уније и обрнуто.

Мреже за размену које су и даље активне и расписују конкурсе су EUROWEB+, SUNBEAM, GREEN-TECH-WB и ERAWEB. За студентску размену путем тих мрежа могу се пријавити студенти универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, као и Универзитета уметности и то према следећем могућностима:

Универзитет студента Мрежа путем које се може ићи на размену
Универзитет у Београду EUROWEB+, ERAWEB
Универзитет у Новом Саду EUROWEB+, SUNBEAM
Универзитет у Нишу EUROWEB+, GREEN-TECH-WB, ERAWEB
Универзитет у Крагујевцу GREEN-TECH-WB
Универзитет уметности SUNBEAM

 

Стипендије су могуће искључиво за размене које се реализују на оним универзитетима који су партнери у оквиру мреже, а на сајту сваке од њих потребно је проверити које су студијске области доступне на свакој од партнерских институција.

 

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус Мундус мрежа?

За студенте, ова мобилност подразумева боравак и студирање у трајању од једног или два семестра, у оквиру којег се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији.

 

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Уз покривене путне трошкове и обезбеђено здравствено осигурање, стипендија подразумева аутоматски покривене трошкове школарине и месечни износ намењен за покривање трошкова живота у износу од:

 • 1.000 евра (размена на основним и мастер студијама),
 • 1.500 евра (размена докторанада) или 
 • 1.800 евра (размена постдокторанада).

 

Услови за пријаву

За размену се могу пријавити студенти (запослени) високошколске институције из Србије која чини део дате мреже која омогућава мобилност. Уз то, кандидат мора бити држављанин Републике Србије који у претходних пет година (до дана пријављивања за стипендију) није провео 12 месеци или више у некој од земаља Европске уније на школовању, пракси или слично.

 

Информисање и пријављивање у шест корака

 1. Информиши се на сајту саме мреже о томе које су студијске области доступне на сваком од универзитета који чини дату мрежу.
  На сајту саме мреже за размену треба да погледаш академску понуду сваког од партнерских универзитета из земаља Европске уније који је партнер на тој мрежи. То значи да су студентима из Србије који планирају да конкуришу за мобилност путем дате мреже на располагању само области које су ту истакнуте као део академске понуде тог универзитета.
 2. Одреди којој циљној групи припадаш.
  Када се пријављујеш за мобилност у оквиру Еразмус Мундус мрежа за размену, можеш припадати циљној групи 1 или циљној групи 3. Уколико студираш на неком од универзитета који је укључен у одговарајућу мрежу у тренутку пријављивања, припадаш циљној групи 1. За циљну групу 3, уз услов за циљну групу 1, треба да се налазиш у некој специфичној ситуацији и да имаш доказив статус избеглице, интерно расељеног лица, или да си био жртва неоправдане дискриминације током студирања и сл.
 3. На сајту мреже пронађи информације о потребној документацији и конкурсним роковима.
 4. Консултуј се са академским координатором свог матичног универзитета о избору предмета које ћеш слушати на размени.
  Како се пријављујеш за мобилност ради слушања предмета и полагања испита, конкурсна документација обавезно садржи и документ под називом Learning agreement, који ћеш попунити већ у фази пријављивања. У тај документ сам уписујеш предмете које ћеш слушати на мобилности, те је неопходно да се при њиховом избору консултујеш са академским координатором на свом факултету (продекан за наставу, шеф катедере, а у појединим случајевима и сам предметни професор). Тај уговор је основ за признавање испита по повратку на матични факултет, те је зато неоходно да се на време консултујеш са правим особама на твом факултету о избору предмета које ћеш слушати и полагати.
 5. Уколико имаш конкретне недоумице или твој случај донекле одступа од оног који је описан на сајту, слободно се имејлом обрати контакт особи за дату мрежу.
  Њен контакт ћеш такође пронаћи на сајту саме мреже, а и сваки од универзитета има истакнут имејл своје контакт особе, којој се можеш обратити уколико имаш неко питање у вези са програмом, студијском облашћу или доступним предметима.
 6. Пријави се онлајн, креирањем налога и достављањем тражене документације.
  Документација се увек прилаже онлајн, креирањем налога на сајту саме мреже.

 

Конкурсни рокови

Свака мрежа за размену има свој конкурсни рок, те је тачан датум неопходно проверити на њеном сајту. Оквирно се рокови отварају децембру, а затварају у фебруару или марту.

 

Која су најчешће потребна документа?

На сајту саме мреже за размену увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су: 

 • CV,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке (назначен је тачан број), 
 • диплома (уверење о дипломирању), 
 • транскрипт оцена, 
 • сертификат о познавању језика извођења наставе (често енглески; ипак, за размену на нивоу основних студија неретко се настава изводи на језику државе у којој се универзитет налази, те је потребан сертификат о познавању тог језика); 
 • уговор о учењу (learning agreement) – потписан од студента и обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији; 
 • план истраживања (research plan) – важи за студенте докторских студија, уколико се на мобилности не слушају предавања, већ реализује истраживачка активност.