Навигација

Еразмус Мундус мреже - мастер

У програму Еразмус Мундус, који је претходио програму Еразмус+, формиране су тзв. мреже за размену између универзитета из програмских земаља и универзитета из земаља Западног Балкана. Оне пре свега омогућавају двосмерну размену студената (одабрани студенти са Западног Балкана одлазе на универзитете земаља Европске уније, а један број студената из ЕУ долази на универзитете у земљама Западног Балкана), али постоји и могућност доделе мањег броја стипендија за целе мастер студије. Такве мастер студије реализују се на једном од европских универзитета који је део дате мреже и омогућавају стицање дипломе тог универзитета.

Мреже за размену које су и даље активне и расписују конкурсе за размене, али и за комплетне мастер студије су EUROWEB+,  SUNBEAM, GREEN-TECH-WB и ERAWEB. На сајту сваке од ових мрежа потребно је проверити на којим тачно партнерским институцијама је могуће реализовати мастер студије, као и које студијске области су доступне на свакој од њих.

Каква је стипендија и шта је њоме обухваћено?

Трошкови школарине су покривени, а стипендија укључује месечни износ намењен за покривање трошкова живота у висини од 1.000 евра, затим накнаду за путне трошкове и обезбеђено здравствено осигурање током студија.

 

Услови за пријаву

За стипендију се могу пријавити држављани Републике Србије који у последњих пет година (рачунајући до дана пријављивања за стипендију) нису живели или боравили у некој од земаља Европске уније на школовању или пракси дуже од 12 месеци. Уз то, потребно је да је студент завршио или  да завршава одговарајуће основне студије – за стечених 180 ЕСПБ бодова на основним студијама неопходно је да мастер буде двогодишњи, а ако студент има остварених 240 ЕСПБ бодова, може изабрати и једногодишњи мастер програм.

 

Информисање и пријављивање у пет корака

 1. Информиши се на сајту саме мреже о томе које су студијске области доступне за мастер студије на сваком од универзитета који чини дату мрежу.
  На сајту саме мреже за размену треба да погледаш академску понуду сваког од универзитета из земаља Европске уније који је партнер у тој мрежи. То значи да су студентима из Србије који планирају да конкуришу за мастер студије путем дате мреже на располагању само области које су ту истакнуте као део академске понуде тог универзитета.
 2. Одреди којој циљној групи припадаш.
  Када се пријављујеш за целе мастер студије у оквиру Еразмус Мундус мрежа за размену, можеш припадати једној од три циљне групе. Уколико у тренутку пријваљивања за стипендију завршаваш своје основне студије на неком од универзитета који је партнер на датој мрежи, припадаш циљној групи 1. Уколико у тренутку пријављивања за стипендију завршаваш основне студије на универзитету који није укључен у дату мрежу или си студије већ завршио/ла, припадаш циљној групи 2. За циљну групу 3 није важно да ли у тренутку пријваљивања студираш или не, потребан је једино услов да се налазиш у некој специфичној ситуацији и да имаш доказив статус избеглице, интерно расељеног лица, да си био жртва неоправдане дискриминације у току студирања и сл.
 3. На сајту мреже пронађи информације о потребној документацији и конкурсним роковима.
 4. Уколико имаш конкретних недоумица или твој случај донекле одступа од оног који је описан на сајту, слободно се имејлом обрати контакт особи за дату мрежу.
  Њен контакт ћеш пронаћи на сајту саме мреже, а и сваки од универзитета има истакнут имејл своје контакт особе којој се можеш обратити ако имаш неко питање у вези са програмом и студијском облашћу.
 5. Пријави се онлајн, креирањем налога и достављањем тражене документације.
  Документација се увек прилаже онлајн, креирањем налога на сајту саме мреже.

Конкурсни рокови

Свака мрежа има јединствен конкурсни рок, те је неопходно проверити тачан датум на њеном сајту. Рокови се углавном отварају у децембру, а затварају у фебруару или марту.

Која су најчешће потребна документа?

На сајту саме мреже за размену увек је назначен тачан списак потребне документације, а најчешће тражена документа су:

 • CV,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке (назначен је тачан број),
 • диплома (уверење) о дипломирању,
 • транскрипт оцена,
 • званични сертификат о познавању језика извођења наставе на програму (најчешће енглески, тражени ниво Б2-Ц1 и сертификати: IELTS, TOEFL, CAE, CPE).