Navigacija

Upis 2018 - aktivnosti podrške učenicima završnih razreda

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja - srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu.

 

Ove aktivnosti dopunske podrške učenicima uključuju:

 • Niz predavanja i vebinara na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savlađivanja treme na prijemnom/završnom ispitu:
  • „Šta nakon srednje škole? Koraci u donošenju odluke o izboru studijskog programa“
  • „Kako savladati tremu pred prijemni ispit?“
  • „Izbor srednje škole“ (VIII razred)
  • „Kako savladati tremu pred završni ispit?“ (VIII razred)

Predavanja će biti organizovana u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (Terazije 39, I sprat), kao i u drugim gradovima prema priloženom rasporedu.

Kako bi se obezbedilo da ova predavanja budu dostupna svim učenicima (kao i njihovim nastavnicima i roditeljima) iz svih škola u Republici Srbiji biće organizovana i u formi vebinara, tj. putem interneta. Pored toga što učenici mogu samostalno da prate vebinar, ovo omogućava nastavnicima da sa svojim učenicima putem jednog računara i projektora prate vebinar i grupno, npr. tokom časa odeljenskog starešine, kao aktivnost tima za karijerno vođenje i sl.

 • Individualne konsultacije – razgovori sa psihologom u Info centru ili putem skajpa nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školavanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke. Ovo je dopunska usluga koja ima za cilj da podrži i učenike i nastavnike i sprovodiće se u popodnevnim časovima utorkom (skajp) i sredom (u Info centru) u ograničenom broju termina i uz obaveznu prethodnu prijavu.
 • Predavanje i vebinar za roditelje na temu „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja“ na kom će roditelji imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole / studijskog programa / zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog/prijemnog ispita.
 • Radionice sastavljanja biografija „Kako napisati dobar CV?“ koji je namenjen onim srednjoškolcima koji u ovom trenutku nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju.

 

Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine, aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje). Školski timovi za KViS takođe mogu da se obrate Euroguidance centru za podršku u unapređenju aktivnosti KViS u svojoj školi ili učestvuju na akreditovanim seminarima o karijernom vođenju koji će u ovom periodu biti organizovani 10. i 11. maja u Leskovcu i Vranju.

Raspored aktivnosti

Za učenike srednjih škola

Za učenike osnovnih škola

Za roditelje

Za nastavnike

 • 10. maj 2018. od 10 do 17 časova: akreditovani seminar „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi” u Leskovcu
 • 11. maj 2018. od 10 do 17 časova: akreditovani seminar „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi” u Vranju

 

Slike

 • /uploads/attachment/vest/64/UPIS2018.jpg